Rozvrh lekcí od září 2021

02.01.2020

Hodiny Alpinningu se konají v KKC Roháč - 1. patro

Hodiny Flowinu a Bosu míčů najdete na DDM Třeboň

Hodiny RedCord se konají na internátu Oděvky