Rozvrh lekcí od ledna 2024

02.01.2024

Hodiny Alpinningu se konají v KKC Roháč - 1. patro

Hodiny Flowinu a Bosu míčů najdete na DDM Třeboň

Hodiny RedCord se konají na internátu Oděvky

CENA KAŽDÉ LEKCE JE JEDNOTNÁ - 150,- KČ