Dosažené vzdělání v oblasti sportu


2001 

Akreditovaný kurz "instruktor aerobiku" pod vedením Hany Toufarové v AC Brno 

2002 

Instruktor aerobiku pro děti 

2009

Diplom Jumping instruktor

2010

Diplom Zumba a zumba gold instruktor

2012

Diplom instruktor Bosu

2013

Diplom instruktor Piloxingu

2014

Slowtoning - pomalé formy cvičení zaměřené na CORE

2015

ALPINNING - chůze na mechanických pásech

2016

Závěsné systému typu TRX

2016

Deep Work - práce s vlastním tělem

2017

RedCord - závěsný systém s kladkou pro odbourání svalové disbalance

2019

FLOWIN - pro lepší koordinaci a rovnováhu těla